logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

BMI

Chỉ số khối cơ thể (BMI)
 
 
Chỉ số khối cơ thể (BMI) ước tính lượng chất béo sử dụng chiều cao và cân nặng. Các nghiên cứu sinh đôi và nghiên cứu gia đình đã chỉ ra rằng BMI là 45-85%. Sự gia tăng chỉ số BMI được xác định bởi sự kết hợp của bệnh tật, thói quen ăn uống và thói quen tập thể dục ngoài các yếu tố di truyền.

logo footer