logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

Chuyển hóa caffein

Chuyển hóa caffein
 
 
 
Chuyển hóa caffein, tốc độ mà caffeine thoát ra khỏi cơ thể, có thể bị ảnh hưởng bởi lượng và tiêu thụ caffeine, tùy thuộc vào kiểu gen của từng cá nhân. Tùy thuộc vào tình trạng và lượng ăn của từng người, các tác dụng phụ như quá liều caffeine và nghiện có thể có tác động tiêu cực đến da và cơ thể.

logo footer