logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

Độ đàn hồi của da

Độ đàn hồi của da
 
 
 
Tỷ lệ thành phần collagen của da khoảng 70%, lớp hạ bì là hơn 90% thành phần collagen. Collagen có trong da là một chức năng quan trọng để duy trì độ ẩm và kiểm soát độ đàn hồi của da.

logo footer