logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

Độ dày tóc

Độ dày tóc
 
 
 
Thông thường rụng tóc là một căn bệnh được biết đến là rụng tóc rất nhiều, nhưng rất nhiều tóc mỏng hơn so với việc tóc mỏng biến mất. 
Để ngăn ngừa rụng tóc, điều quan trọng là phải quan tâm đến độ dày của tóc, thay vì chỉ tập trung vào việc rụng tóc.

logo footer