logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

Rụng tóc

Rụng tóc
 
 
 
Tóc là 0,2 đến 0,4 mm mỗi ngày, và 1 đến 1,5 cm mỗi tháng dài hơn. Một sợi tóc có tuổi thọ khoảng ba năm và chúng sẽ tự nhiên ra ngoài. Nếu bạn là người châu Á, bạn có thể nghi ngờ rụng tóc nếu bạn mất hơn 100 sợi mỗi ngày.

logo footer