logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

Về chúng tôi

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực y học cá nhân (A Frontier Compnany in Personal Personal) bằng cách áp dụng công nghệ quang phổ khối gen mới nhất để tạo ra dữ liệu chất lượng cao thông qua phân tích thông tin bộ gen khác nhau như DNA và RNA của người và tất cả các loài Và phân tích kết quả để áp dụng các kỹ thuật phân tích di truyền đa dạng khác nhau để xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin bộ gen để xác định đặc điểm di truyền của quần thể, phân tích bộ gen tổng hợp để phát hiện dấu ấn sinh học bộ gen và phân tích tin sinh học để hỗ trợ phân tích hội tụ giữa thông tin bộ gen và thông tin lâm sàng Bằng cách áp dụng công nghệ phân tích, chúng tôi đã có được các xu hướng phân tích mới kết hợp BT (Công nghệ sinh học) và CNTT (Công nghệ thông tin & Truyền thông) để tạo ra các dịch vụ y tế tùy chỉnh như công nghệ y tế và phát triển thuốc thông qua phân tích bộ gen. Để cuối cùng góp phần cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người dân. .
 
 
Lịch sử
Lịch sử
 
 
Khu vực kinh doanh
 
DANEI Link Co., Ltd. tham gia vào năm lĩnh vực kinh doanh. Cho đến nay, các dịch vụ phân tích bộ gen đang tạo ra doanh số.
Khu vực kinh doanh
 
 
Phối hợp với các nhà nghiên cứu lâm sàng hàng đầu
 
Các nhà nghiên cứu tại DENEIRL Co., Ltd. đã hợp tác với các nhà nghiên cứu lâm sàng hàng đầu tại Hàn Quốc để tiến hành nghiên cứu di truyền bệnh liên quan đến các bệnh mãn tính (tiểu đường, bệnh tim mạch, v.v.), bệnh ung thư, bệnh ngoài da và bệnh tiêu hóa.

logo footer