logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

Xét nghiệm di truyền mạch máu & sức khỏe sức khỏe myDNA

Results 1 - 1 of 1
Sắp xếp
sức khỏe myDNA

sức khỏe myDNA

MyDNA Health là một dịch vụ phân tích gen chuyển hóa được cá nhân hóa để giúp ngăn ngừa bệnh tật và cải thiện sức khỏe mạch máu thông qua phân tích các đặc điểm di truyền liên quan đến đặc điểm định lượng là yếu tố nguy cơ xuất hiện của các đặc điểm cá nhân khác nhau.

Liên hệ

logo footer