logo top®

"Show us your gene, we will

show your future health"

 

kaka

 

Xét nghiệm di truyền sức khỏe & sắc đẹp myDNA Beauty & Health

Results 1 - 1 of 1
Sắp xếp
myDNA Beauty & Health

myDNA Beauty & Health

myDNA Beauty & Health là một dịch vụ cho cuộc sống khỏe mạnh và đẹp hơn bằng cách phân tích gen liên quan đến trao đổi chất là chỉ số về tình trạng sức khỏe và phân tích di truyền liên quan đến tình trạng da để hiểu sự di truyền vốn có của một cá nhân.

Liên hệ

logo footer